2020/02/20 Sending Mask Donation to Harbin, with the Association of Former Resident of China in Israel

with No Comments

2019/12/25 Annual Event of the Association of Former Residents of China in Israel

with No Comments

201909 Dinner @ the Chinese Ambassador home

with No Comments

20190621 The Life of Ronny Veinerman

with No Comments

 רוני ויינרמן ז”ל היה יו”ר אגודת הידידות ישראל סין, וסגן יו”ר איגוד יוצאי סין במשך שנים רבות שבהן פעל לקידום מטרות האירגונים.

מזגו החם והנדיב, יכולתו הרטורית וחוש ההומור שלו תרמו רבות לקשר החם שיצר עם כל הסובבים

למרות מחלתו בשנים האחרונות, מותו של רוני בא לנו בהפתעה. הוא היה אופטימי עד יום מותו ונלחם במחלה ללא פשרות כפי שלחם ביתר האתגרים בחייו

הוא הותיר חלל גדול בארגונים שבהם פעל והוא יחסר מאד למשפחתו ולכל מכריו ושותפיו לדרך

 

:מצורפים להלן שני מאמרים על חייו של רוני

     מאמר על רוני וינרמן ז”ל ומשפחתו  – פורסם בביולטין איגוד יוצאי סין בשנת 2009

  לחצו על הקישור לצפות במאמר – שנגחאי-תל-אביב-טהרן

 

מאמר שכתב רוני על העליה שלו ומשפחתו ארצה (דרך ארה”ב) – פורסם  בביולטין בשנת 2017

 לחצו על הקישור לצפות במאמר – מסע הנדודים משנגחאי לחיפה

תמונות

with No Comments

20190529 Trip with the Chinese Embassy

with No Comments
1 2 3 4