הפעילויות שלנו:

כדי לממש את מטרותינו, אגודת הידידות ישראל סין פועלת בין היתר בכלים הבאים:

•  מתן עזרה ואירוח של משלחות סיניות המבקרות בישראל למטרות שאינן מסחריות.

•  ארגון של פעיליות תרבות והרצאות לרבות בשיתוף עם שגרירות סין, מכון קונפוציוס ואירגונים אחרים.

•  טיפוח ושמירה על קשרים עם אגודות ידידות אחרות בעולם שפועלות לקידום היחסים עם סין.

•  ארגון שיעורי לימוד לסינית למבוגרים ולילדים.

•  הענקת מילגות לסטודנטים סיניים שלומדים בישראל (פרטים נוספים בעמוד המוקדש לכך - בגרסה האנגלית של האתר).

כל הפעילויות של אגודת הידידות ישראל סין נעשות בידי מתנדבים שאינם מקבלים תמורה כספית. תקציב האגודה נתמך על ידי מיסי החבר ותרומות (לרבות תרומה של שגרירות סין בישראל).

ניהול:

אגודת הידידות ישראל סין מנוהלת על ידי הוועד-המנהל שנבחר על ידי החברים באסיפה הכללית. הרכבו של הוועד הנוכחי כולל את החברים הבאים: