האירוע הקרוב

האסיפה הכללית של אגודת הידידות

יום שני 18 ביוני 2018 בשעה 17:00

במשרדי אגודת הידידות – רחוב הברזל 31, תל-אביב

בתכנית:

17.00 – התכנסות וניהול סדר היום שלהלן:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה

2. דו"ח היו"ר על פעילות האגודה

3. הצגת מאזן 2017 ע"י הגזבר ואישורו

4. בחירת הועד המנהל

5. בחירת רואה חשבון

19:00 – סיום משוער

אירועים עתידיים

יום חמישי 5 ביולי 2018 בשעה 19:00

באולם של מרכז התרבות הסיני בתל אביב – רחוב הברזל 30, תל-אביב (קומה ראשונה)

בתכנית:

19.00 – התכנסות וכיבוד קל

19.30 – תוכנית מרכזית:

* משה ליכומנוב – הקהילה היהודית של חרבין. מתוך ניסיון חיים אישי

* עינת פבריקנט – קטעי נגינה בפסנתר

21:00 – סיום משוער